Pištanska rijeka

Datum: 10.06.2018. godine
Vrijeme: 09:00 - 15:00 sati

Pištanska kosa – Pištanska rijeka

Mjesto sastanka: Prijevoj između Gornje Pištane i Kokočaka – cesta je skoro cijelom dužinom asfaltirana osim zadnjih 200 m prije mjesta sastanka.

Kružna ruta: Prijevoj > starom markom do Tromeđe > malo JJPP-om > Rust > Kolac > ako ima ludih možemo i na Jarcoder 🙂 > dolina Pištanske rijeke > Prijevoj

Duljina rute: ~ 18 km

Težina pohoda: srednje zahitjevno, prvih 6 km je konstantni uspon, kasnije onako ni teško lako.

Pištanska rijeka bi sada trebala biti prepuna vode, vidim da su neki prijašnji posjetitelji Davor Matas & Josip Ciganović napravili fantastične fotografije na tom području. Dolina Pištanske rijeke se spominje kao jedna od najvećih zona trijaskih karbonatnih stijena.

Izvor: http://www.geografija.hr/hrvatska/geomorfologija-krsa-papuka-kap-krsa-u-srcu-slavonije/

Svi ste pozvani…

Internet je naše igralište - midnel.hr