Novosadski polumaraton

Datum: 24.03.2024. godine
Vrijeme: 09:00 - 13:00 sati

Naziv manifestacije / Name of race: 31. Novosadski polumaraton 2024.
Mesto održavanja / Place: Novi Sad
Datum održavanja /Date: 24.03.2024.
Vreme početka / Time to start : 10:00
Datum do kada traju prijave / Entry Fee until: 04.03.2024.
Web: https://www.marathon.org.rs/polumaraton/
Email: maratonns@gmail.com

Discipline:

  1. Trka 21 km, start trke: 10:00
  2. Trka 10 km, start trke: 10:45
  3. Nordic walking 10 km, start trke: 10:45
  4. Trka 5 km, start trke: 10:45
  5. Nordic walking 5 km, start trke: 10:45

Podaci o utrci:

31. Novosadski polumaraton 2024
Datum održavanja 24. mart 2024.
Distance su: 21km, 10.5km, 5km

Start:

11:00 Trka 21 km (limit 3 sati)
11:00 Novosadski štafetni polumaraton 21 km
11:45 Trka 10.5 km, 5 km
14:00 Zatvaranje manifestacije

Prijave: http://trke.info/prijava-za-trku/?pri=41

Cena prijave:

– od 01. novembar 2023. do 30. novembar 2023. – 2000 dinara
– od 01. decembar 2023. do 31. decembar2023. – 2400 dinara
– od 01. januar 2024. do 20. januar 2024. – 2800 dinara
– od 20. januar 2024. do 10. februar 2024. – 3200 dinara
– od 11. februar 2024. do 28. februar 2024. – 3600 dinara
– od 01. marta 2024. do 04. marta 2024. – 4000 dinara

Poziv na broj imate u emaili koji se šalje nakon prijave. Ako zaboravite poziv na broj mozete ga naći
u tabeli lista prijavljenih trkača imate kolonu \”Poziv na broj\”, pored vašeg imena imate poziv na broj
Da bi dobili poziv na broj morate prvo da popunite on line prijavu. Posle izvršene prijave poziv na broj se generiše automacki.

Uputstvo za uplatu Potrebno je izvršiti uplatu startnine na račun 340-3739-62 Erste Banka, kako bi prijava bila kompletna. Poziv na broj za uplatu: \”iz tabele\” Svrha uplate startnina NSM X km (upisati trku u km) Primalac Novosadski maraton

U koliko želite da izvrši grupnu prijavu i plaćanje preko računa, potrebno je prvo da se svi trkači prijave preko weba. Prilikom prijave (u polju klub upisuje se naziv grupe, kluba ili kompanije), a zatim da se lista imena pošalje na email marathon@sbb.rs

Rok za prijave: 
Poslednji dan za prijavu i uplatu starnine je 04. mart 2024.

Prilikom preuzimanja startnih paketa potrebno je da kod sebe imate neki lični dokument sa slikom.

U slučaju da bude potrebno, da ne bude moguće održati trku na navedenoj lokaciji, postoji mogućnost pomeranja trke na alternativnu lokaciju.

Nepredviđene okolnosti

U slučaju odustajanja učesnika ili nemogućnosti učestvovanja u trci, organizator nije u obavezi da vrati uplaćeni novac. U slučaju otkazivanja ili odlaganja događaja usled nastanka više sile – spoljašnji događaji i vanredne okolnosti, uključujući COVID19 pandemiju ili bilo koju drugu pandemiju, prirodne nepogode (poplave, zemljotresi i slično), rat ili terorističke aktivnosti, javni neredi, požari ili eksplozije ili mere državnih organa kojima se otežava ili onemogućava održavanje događaja, a koje se nisu mogle unapred predvideti, izbeći niti otkloniti organizator nije u obavezi da izvrši povraćaj uplaćenih sredstava za učesnički paket.

Napomena:

Sve discipline su rekreativnоg karaktera оdnоsnо trčanje iz zadоvоljstva kaо i šetnja građana, nisu takmičarskоg karaktera i svaki učesnik treba da pređe stazu u skladu sa svоjim ličnim mоgućnоstima, bez pоsledica na svоje zdravlje i u skladu sa savetima svog lekara. Takmičari mlađi оd 18 gоdina kоji žele da učestvuju u disciplinama оd 5 km i dužim, mоraju da prilоže оveren lekarski pregled da se mоgu takmičiti (ne stariji od 3 meseca), saglasnоst trenera i saglasnоst rоditelja. Za sve dodatne informacije smo na raspolaganju.

Prijave i više informacija možete pronaći putem www.trke.info ili nas kontaktirajte mailom maratonns@gmail.com

* * *

Ako trebate: webshop, web hosting, vlastiti server ili dizajn web prezentacije – pišite na info@midnel.hr i zatražite ponudu, jer Internet je naše igralište – https://midnel.hr

 

Internet je naše igralište - midnel.hr