Muški bunar

Datum: 25.03.2018. godine
Vrijeme: 09:00 - 15:00 sati

Mađarske kolege pozivaju na zajednički pohod do specijalnog rezervata šumske vegetacije “Muški bunar” koji je smješten na jugozapadnome dijelu Psunja, na površini oko 43 hektara.

Mjesto sastanka: Planinarska kuća Strmac

Ruta: Strmac (315m) > Krndija > Predola > Ravni gaj (672m) > Crna mlaka (812m) > Žakina livada > Muški bunar (791m) > Crna mlaka > Ivička kosa (884m) > Bjelovac (619m) > Strmac.

Duljina pohoda: ~ 19 km

Težina pohoda: zahtjevno (prvih 6 km strmiji uspon)

Muški bunar

U tome zaštićenom prirodnom objektu, na nadmorskoj visini 750 – 800 m, prostire se stara gorska bukova šuma (17 ha) i mješovita šuma hrasta kitnjaka i bukve (26 ha), približne starosti 250 – 300 i više godina. Dimenzije divovskih bukovih i kitnjakovih stabla dosižu i do 40 m visine, s prsnim promjerima do 250 cm. Od vrsta je najzastupljenija bukva (57%), hrast sudjeluje s gotovo 43%, a na rijetkim mjestima nailazimo na tek pokoji grab. Prosječna drvna zaliha po hektaru je 584 m3, a godišnji prirast gotovo 10 m3 po ha.

Iz redovnoga gospodarenja ove su jedinstvene šume, kao izvanredno djelo prirode, izdvojene daleke 1929. godine, dakle prije čak 77 godina, a status specijalnoga rezervata dobivaju 18. prosinca 1963. godine, rješenjem Republičkoga zavoda za zaštitu prirode. Tako je Muški bunar upisan u Registar zaštićenih objekata prirode pod registracijskim brojem 112. Zadnje uređivanje šuma obavljeno je 2002. godine i to na računski način, jer je cjelokupna površina nedostupna zbog zaostalih minsko-eksplozivnih naprava.

Do rezervata se dolazi šumskom cestom Strmac – Cernička Šagovina (24 km), prolazeći kroz predjele Brezovoga polja i Dobre vode. Pristup je moguć i s Brezovog polja (vrha Psunja) također cestom preko Dobre vode. Iz tog smjera označena je planinarska staza. Budući je površina nerazminirana je još od Domovinskoga rata, kretanje je preporučljivo samo cestama i označenim stazama.

Internet je naše igralište - midnel.hr