Fotogalerija

18.11.2012. - Papuk

Jankovac - Jezerce - Šumarski fakultet - Tisovac - Trišnjica - Šareni stup - Jankovac

32 Photos

04.11.2012. - Krndija

Seona - Bedemgrad - Lončarski vis - Partizansko groblje - Seona

21 Photos

21.10.2012. - Papuk

Anđina koliba - Ivačka glava - Orahove vode - Lipovac - Stražeman - i nazad....

36 Photos

23.09.2012. - Krndija - Papuk

Orahovačko jezero - Stjenjak - Manastir - prijevoj - Kapavac - ?? - Antiša - Orahovačko jezero

40 Photos

16.09.2012. - Papuk

2. kamp rendžera 2012.

32 Photos

09.09.2012. - Papuk

Jankovac - IG - Mališćak - Jankovac

26 Photos

01.07.2012. - Papuk

Koprivnato - Mališćak - IG

12 Photos

22.-24.06.2012. - Velebit

Uspon na Sveto brdo

84 Photos

10.06.2012. - Papuk

Jankovac - Talijanski - Anđina - Orahove vode - Ivačka glava - Sokolina - Jankovac

23 Photos

27.05.2012. - Papuk

Orahovačko jezero - Ružica grad - Kapavac - Međa - Antiša - Ružica grad - O. jezero

27 Photos

20.05.2012. - Papuk

Sl. Drenovac - Stari drum - Kolac - Gaborovica - Torinačko brdo - slapovi Velike Radetine - Sl. Drenovac

38 Photos

06.05.2012. - Papuk

Slatinski Drenovac - Sokolinom - Jankovac - 4. lovačka - Klak - Drenovac

45 Photos

29.04.2012. - Papuk

Janovac - Sokolina - Ivačka - Vratnice - vrh Papuk - Vratnice - Ivačka - Koprivnato - Anđa - Majerove - Talijanski - Jankovac

44 Photos

2012.04.22. - Papuk

Jankovac - Šumarski f. - Trišnjica - ČV - Tri kruške - Šareni stup - Jankovac

32 Photos

18.03.2012. - Papuk

Jankovac - Jezerce - Nevoljaš - Lapjak - Tauberove - i nazad.. nekako... 🙂

45 Photos

26.02.2012. - Papuk

Od Zvečeva do Jankovca!

47 Photos

29.01.2012. Krndija

Međa - Petrov vrh - Kvržica - Razbito kolo - Gazije - Ravno brdo - Međa

49 Photos

28.01.2012. Foto-dia festival

16. Foto-dia festival, Đurđenovac

11 Photos

22.01.2012. Papuk

Jankovac - Šareni stup - Trišnjica - Šumarski fakultet - Jezerce - Majerove - Jankovac

26 Photos

01.01.2012. Papuk

Tradicionalni Novogodišnji pohod na Ivačku glavu.

36 Photos