Fotogalerija

26.12.2010. ISPO

Lula - Bogdaška kosa- Kaluđerska kosa - Velika Velinca - JZ greben Papuka - radarska postaja - Krečane - Kobiljsko brdo - Kamengrad - Lula

35 Photos

19.12.2010. Papuk

Slatinski Drenovac - Jankovac - Jezerce - Nevoljaš... i nazad...

33 Photos

12.12.2010. Međunarodni dan planina

Uspon na Crni vrh

52 Photos

05.12.2010. Krndija

"Prvi zadnjega" - tradicionalni pohod Krndijom

30 Photos

28.11.2010. Papuk

Jankovac - Jezerce - Nevoljaš - Anđina - Koprivnato - Anđina - Majerove - Talijanski jarak - Jankovac

29 Photos

21.11.2010. Papuk i Krndija

Od orahovačkog jezra, preko Ružica grada, na Kapavac, pa preko prijevoja na Petrov vrh, i dolje pored Manastira do Duzluka.

47 Photos

20.11.2010. Slatinsko prigorje

Od Bunarića, preko Javorice do Ivanbrijega, i nazad uz Golenić do Bunarića.

19 Photos

14.11.2010. Papuk

Od Jankovca, preko Tisovca do Trišnjice i nazad na Jankovac preko Tromeđe.

35 Photos

13.11.2010. Slatinsko prigorje

Đir Slatinskim prigorjem

16 Photos

07.11.2010. Gorski kotar

Vražji prolaz i Zeleni vir

29 Photos

10.10.2010. Papuk

Od Jankovca preko Jezerca, na Tisovac, Trišnjicu i nazad na Jankovac

32 Photos

03.10.2010. Papuk

Od Jankovca, preko Sokoline, na Ivačku, nazad preko Anđine, Majerovih niz Talijanski jarak...

29 Photos

12.09.2010. Papuk

ISPO - Jankovac - Tri livade - Radetinski Y - Jarcoder - Češljakovački vis - Tri kruške - Mrežarski rust - Šareni stup - Majerova livada - Jankovac

19 Photos

05.09.2010. Papuk

ISPO na 35. Sletu planinara Slavonije i Baranje

33 Photos

22.08.2010. Papuk

ISPO - Jankovac - 4. lovačka - Klak - Velika Radetina - Razboj - JJPP - Jankovac

15 Photos

03.07.2010. Papuk

30 Photos

13.06.2010. Papuk

Jankovac - Anđina - Mališćak - Orahove vode - Ivačka - Sokolona - Jankovac

23 Photos

23.05.2010. Papuk

ISPO - Jankovac - Nevoljaš - Ivačka glava - Vratnice - Papuk - Uviraljka

21 Photos

09.05.2010. Papuk

ISPO - Sl. Drenovac - Stari Drum - Mrcina - preko Velike Radetine na Kolac - Rust - Gaborovica - slap - S. Drenovac

24 Photos

02.05.2010. Psunj i Papuk

ISPO Psunjem i Papukom

29 Photos

25.04.2010. Krndija

ISPO Krndijom i Našičkom geološkom stazom

39 Photos

18.04.2010. Papuk

Jankovac - Ivačka - Orahove - Koprivnato - Anđina - Majerove - Jankovac

22 Photos

04.04.2010. Papuk

Od Jankovca preko Tromeđe na ČV, nazad preko Trišnjice i Jezerca.

17 Photos

03.04.2010. Slatinsko prigorje

Mala škola u prirodi..

25 Photos

28.03.2010. Papuk

ISPO - Orahovačko jezero - Stjenjak - izvor Iskrica - Pustinjakova spilja - Petrov vrh - Međa - Rudine - Antina spilja - Stari grad - Ružica grad - jezero

34 Photos

21.03.2010. Papučki jaglaci

28. Papučki jaglaci (ISPO)

32 Photos

28.02.2010. Papuk

Tribute to Klak (Slatinski Drenovac-Klak-Jankovac-Sokolina-Slatinski Drenovac)

30 Photos

Moj prvi snijeg

Snježna priča jedne Brazilke...

17 Photos

24.01.2010. Papuk

Mnogobrojna ekipa iz Slatine na sankanju (dio na Jankovcu i dio na Nevoljašu s ekipom s požeške strane)

24 Photos

23.01.2010. Kutjevačko Vincelovo

Vincelovo u Kutjevu

22 Photos

16.01.2010. Slatinsko prigorje

Skitnja Slatinskim prigorjem do vrha Stublovac.

11 Photos

09.01.2009. Slatinsko prigorje

Slatinskim prigorjem, za inat kiši 🙂

14 Photos

03.01.2010. Papuk

ISPO (Istraživačko Slavonsko PlaninarstvO) po Papuku - Mijači – Čučevo + Kreševine, groblje WW 2, Stojanov grob - Krajcinovica - Vražji mlin

26 Photos

01.01.2010. Papuk

Novogodišnji pohod na Papuk

24 Photos