Astro party – video zapisi

Pogledajte video zapise sa nedavno održanog astro partija…

Upoznavanje sa baznim logorom, ekipom, opremom, pozdravna riječ Marka Svjetličića i Mire Mesića, organizatora prvog Astro partija, na Metaljki (Papuk)…

Šetnja kroz logor…

Infertvu sa Klikunašem

Marko predstavlja projekt “Astro party”

Pozdravna riječ Klikunaša

9A1ABE/p na kontestu

Internet je naše igralište - midnel.hr